Modernizacja

i rozbudowa istniejących rozwiązań

ul.Bp.Bandurskiego 36, 71-685 Szczecin, kom. +48 505 797 467, e-mail:info@prostafirma.pl
modernizacja

W dobę postępu technologicznego, który obserwujemy w ciągu ostatnich 20-30 lat, skala przepływu danych w różnych instytucjach i firmach jest na tyle obszerna, że koniecznym jest wdrażanie coraz to elastyczniejszych narzędzi informatycznych lub gruntowna modernizacja istniejących systemów.

Tylko w ten sposób można uniknąć zgubnego chaosu informacyjnego. Dobrze "dopasowany" system informatyczny otwiera nieograniczone możliwości utrzymania całkowitej kontroli nad przedsiębiorstwem wspomagając administrację i zarządzanie. Skuteczne i dobrze przemyślane rozwiązania informatyczne pozwalają na szybki rozwój firmy oraz szybkie reagowanie na najmniejsze zawirowania rynków zbytu i zaopatrzenia.

System informatyczny jest narzędziem zarządzania przedsiębiorstwa. Sprawny i elastyczny system pozwala efektywnie wspierać proces podejmowania decyzji, co znacznie usprawnia codzienną pracę. Chociażby ze względu na postęp technoligiczny, wymaga on ciąglej modernizacji tak samo jak i park maszynowy. Wdrozenie nowych procedur zarządczych, nowych produktów lub usług wymaga rozbudowy systemu, rozszerzenia o nowe moduły lub funkcjonalności, integracji go z zewnętrznymi systemami.

Służymy pomocą w tym zakresie. Zajmujemy się częściową lub całościową modernizacją systemów informatycznych, począwszy od fazy analizy potrzeb Klienta. Wdrozamy nowoczesne rozwiązania, rozszerzamy funkcjonalność wykorzystywanych rozwiązań, co znacząco poprawi wydajność i organizację pracy.

Liczymy na przyjemną i owocną współpracę z Państwem.

innowator roku 2009